Dagens tur gennem “Byparken”

En lille billedreportage fra turen gennem “Byparken” imellem to regnbyger! 

En rask gang gennem parken gav et godt indtryg af hvordan det kommer til at se ud, når det engang bliver helt færdig. Hvis ikke det var fordi stierne var astfaltterede var det umuligt at færdes der. Den megen regn forsinker arbejdet en hel del. Vi kan kun håbe på at vejret snart bliver noget bedre! Desværre skal man endnu klikke tilbage på pilen øverst tv. og derefter klikke på det næste billede! God fornøjelse.

PR. Gruppen Niels Dahl

Borgmester på Stoffer!

Thomas Banke, tidligere borgmester i Fredericia var torsdag den 21 september i Korskærparkens Medborgerhus for at holde  foredraget “Borgmester på Stoffer”!

En fyldt sal i Medborgerhuset Korskærparken hvor der var over 70 mennesker samlet, hørte en hudløs ærlig Thomas Banke fortælle sin historie om den forfærdelige tid, hvor han var dybt afhængig af diverce stoffer. Thomas gik frem og tilbage i sin egen historie, fra 19 år’s alderen til nutid og tilbage! Thomas fortalte sin levneds beskrivelse så levende at man billedmæsigt  kunne se de forfærdelige år for sig! For nogen tid tilbage udgav han også sin bog “Borgmester på Stoffer”

I dag er Thomas Banke fuldstændig clean, og har et virke sammen med en ven hvor de hjælper andre der er i samme situation som Thomas var!

Tekst og billeder Pr. gruppen

Niels Dahl

Korskærparkens Høstfest 2017 i Fredericia!

Dagen startede med gratis morgenkaffe og rundstykker.

Selve “Høstfesten” indledes med 6. Juligarden der gtk en runde i hele Korskærparken, og spillede flere melodier foran Medborgerhuset, bl.a. Frdericias kendte ” I natten klam og kold bag fredericia vold”!

Senere på dagen var der underholdning af Fredericia Harmonika klub, der spillede en række populære melodier, på Basguitar hører vi Erik Juhl der også er orkesterets sanger!


Børn og unge morede sig med at lave snobrød og naturligvis spise dem! De mindste hoppede også i hoppeborgene.

Video’s og Billeder                                                                                                                    Pr. Gruppen: Niels Dahl

Husk Sundhedstjek mandag den 2. Oktober

Sundhedstjek : mandag den 2.Oktober kl. 15-17

med Shamsiye & Pia & Christian

Medborgerhuset i underetagen

Til sundhedstjek hos Pia L i Korskærparken: Er der mandag den 2/10 mulighed for at få tjekket lungerne med en lungefunktionstest J

Vi tester folk over 35 år, fx rygere eller ex-rygere eller folk med symptomer som åndenød, hoste og opspyt.

Testen er gratis og uforpligtende og tager ca. 10 minutter.